Via Christus Yayınları

Tanrı’nın Sözüne İnanmak

Kutsal Kitap’ın Anlaşılırlığı, Gerekliliği, Yeterliliği ve Bizler İçin İfade Ettikleri

Kevin DeYoung

Kutsal Kitap Kendisi Hakkında Ne Söylüyor … ve Bunun Önemi

çok yakında

Vaftiz ve Rab’bin Sofrası

Thabiti Anyabwile ve J. Ligon Duncan

Öyle ya da böyle, Hristiyanlar hataya düşüyor. Ya vaftize gereken önemi vermiyorlar, ya da ona olması gerekenden çok daha fazla önem atfediyorlar. Böyle yaparak Mesih’in başlattığı ve bize buyurduğu, Hristiyan kilisesinin ise bu buyruk doğrultusunda yaklaşık iki bin yıldan bu yana kutladığı güzellikleri ve zenginliği yitirme riski ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunun çözümü, bizi Rab İsa Mesih’in günahkârlar adına gerçekleştirdiği merhamet ve yarar dolu işlerine doğru derin bir şekilde yönlendiren vaftizi anlayabilmekten, bunun da yolu Kutsal Kitap’ın bu konudaki öğretişini anlamaktan geçiyor. — Kitapçıktan

çok yakında

Aklanma

Philip Graham Ryken

Basit ve yalın bir dille ifade etmek gerekirse, insanlığın sorunu günahtır. Hepimiz suç işlemiş ve bu nedenle Tanrı’nın gazabını hak etmiş olan günahkârlarız. Öyle ki, kendimizi kurtarabilmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Tanrı’nın adalet için koyduğu kurallar bizi kurtaramaz, bu kurallara uyamadığımız için bunlar olsa olsa bizi suçlu çıkarır. Bu nedenle yargılanmak üzere Tanrı’nın huzuruna çıkarıldığımızda, Tanrı tarafından kabul edilebilmek için yaptıklarımıza dayanabilme konusunda en ufak bir şansımız bile bulunmamaktadır. Bu, suçlu olduğumuz kanıtlanıncaya kadar masum kabul edildiğimiz bir yargılama değildir. Aksine, suçlu olduğumuz çoktan kanıtlanmış olan ve doğru kabul edilinceye kadar da suçlu olarak kalmamız gereken bir yargılamadır… Bu yargılama sürecinde doğru kabul edilme, hukuksal durumumuzdan çaresiz olduğumuzu gördüğümüz ve Kutsal Kitapsal bir doktrin olan “doğru kabul edilme”yı kavramaya başladığımız bir zamana tekabül eder… Aklanma Hristiyan müjdesinin merkezi konumundadır, çünkü temel sorulara yanıtlar verir: “Günahkâr insanoğlu kutsal Tanrı’nın karşısında nasıl aklanabilir?” — Kitapçıktan

çok yakında

Galatyalılar

John V. Fesko

Bu kitabın amacı Yeni Antlaşma’ya açıklayıcı yorum getirmektir. Serinin asıl amacıysa bu açıklamanın son derece dikkatli ve özenli olmasını sağlamak, Tanrı’yı dak noktasına yerleştirmek, konuyu kurtarıcı-tarihsel bir bağlamda ele almak, günahı açığa çıkaran, Müjde’yi duyuran ve uygulama ile bereketi amaçlayan bir yaklaşım göstermektir. Galatyalılar’da Pavlus’un yaptığı ve önem bakımından merkezi konumda bulunan birçok Eski Antlaşma ayet alıntısının altını çizmeye çalıştım. Anahtar niteliğinde olan ama yüzeysel biçimde geçilen bir dizi paragrafı vurguladım. — J. V. Fesko

çok yakında

Kurtuluş

Tanrı’nın Büyük Planının Zaferi

2017-06

Derke P. Bergsma

Bildiğiniz gibi Kutsal Kitap bir öykü derlemesinden daha fazla bir şeydir. Onun, bir bütün halinde belirli bir konu üzerine odaklandığını görebilirsiniz. *Kurtuluş*, Kutsal Kitap’ın farklı bölümlerinin Tanrı’nın dünyayı kurtarmak için hayata geçirdiği büyük planla ilişkisini görmek isteyen bireyler ve Kutsal Kitap çalışması yapan gruplar için aydınlatıcı bir kitaptır. Dr. Bergsma sizi İsa Mesih’in kendisinde gerçekleşen kurtuluşla doruğa ulaşan Kutsal Kitapsal dönemlerden geçen bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kitabı okuduktan sonra Kutsal Kitap’taki her olaya farklı bir gözle bakacaksınız.

Plan

2017-03

Colin S. Smith

Daha önce yaptığınız hiçbir şey Tanrı için bir sürpriz değildir. Başınıza gelen hiçbir şey O’nu habersiz yakalayamaz. Sizin yaptıklarınız ya da başınıza gelenler O’nun planlarının yerine getirilmesini ne durdurabilir, ne de yavaşlatabilir. Tanrı için egemen olmanın anlamı budur. Tanrı ne yaptığını tam olarak bilir. Yaşamınızdaki olayların kontrol dışına çıkmayacağını ya da şansa bağlı olarak meydana gelmeyeceğini bilmek size güven verecektir. Her şey Tanrı’nın kontrolünde ve elindedir, öyle ki bu planlar Tanrı’nın size duyduğu sevgiyi yansıtır. Hristiyanlar, Tanrı’nın planının onları kendi yüceliğini en muhteşem şekilde gösterecek ve onlara en büyük sevinci duyuracak bir noktaya yönlendirmesi karşısında sevinç duyarlar. — Kitapçıktan

Teolojiye Giriş

Tarihsel Hristiyan İnanç Rehberi

2017-01

J. I. Packer

Bu kitap bana göre hem bir inanç sistemi hem de yaşam biçimi olan Hristiyanlığın kalıcı temelleri olarak görülen noktaları kısaca ele almaktadır. … Öğrencilerime sık sık dediğim gibi teoloji, hamt ve adanmışlık içindir; yani Tanrı’yı övmek ve kutsal bir yaşam sürebilmek için. Bu yüzden Tanrı’nın varlığına dair farkındalık yaratacak bir şekilde sunulmalıdır. Teoloji, bilinçli olarak Tanrı’nın gözleri önünde olduğu ve O’nun yüceliğini övdüğü zaman en sağlıklı halindedir.

Müjde’nin Gücü ve Mesajı

2016-08

Paul Washer

Günümüz Hristiyan kuşağının en büyük kusurlarından biri Müjde’yi ihmal etmesi ve bu ihmalkârlık neticesinde başka birçok sorunun ortaya çıkmasına sebebiyet vermesidir. Müjde’nin temelini oluşturan Tanrı’nın adaleti, insanlığın günaha düşmüş oluşu, kanla olan kefaret temaları bir çok kürsüden uzaktır. _Müjde’nin Gücü ve Mesajı_’nda Paul Washer, Mesih’in iyi haberinde yer alan bu temel unsurları adres göstermekte ve Müjde’yi tüm güzellikleriyle, insanı utandıran yönlerini ve onu kurtaran gücünü yeniden keşfedebilmemize yardımcı olmak amacıyla bize rehber niteliğinde bir kitap sağlamaktadır. Bu yeniden keşif yaşamınızı değiştirsin, Müjde’yi yaymanızı güçlendirip desteklesin ve Tanrı’ya en büyük yüceliği sağlasın.

Müjde Nedir?

2016-08

Bryan Chapell

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden geldiğimiz adaletsizlik Tanrı’nın gözünden kaçmamaktadır. Kutsal bir Tanrı, bu tür bir günaha karşı gözlerini kapayıp, kulaklarını tıkayamaz. Mağdurlar adalet için haykırır, Tanrı’nın merhameti ise doğruluğundan dolayı talep edilen İsa’nın kurbanı aracılığıyla sağlanır.… Tanrı’nın adaletine karşı ödeyemediğimiz borcumuzu ödemiştir. O’nun kefareti bizim günahlarımızı örtmüştür. O’nun ölümü, bizi hak ettiğimiz cehennem cezasından kurtarmıştır. — Kitapçıktan

Yunus

Kurtuluş Rab’den Gelir

2014-04

Kerem Koç

Yunus kimdir diye sorarsak sokaktaki adama, şu cevabı alırız herhalde: “Balinanın yuttuğu kişi değil mi?” Doğru. İnsanlar Yunus’u böyle tanır. Ama Yunus’un bize yönelik mesajı sadece balina ile ilgili değil, Tanrı’nın kurtuluş planı ile ilgilidir ve bu plan tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Bu kısa yorum kitabı, Yunus’un her ayeti kendi bağlamı içinde açıklayıp günümüz okuyucusu için anlamlı hale getirmiştir.